باریج اسانس

باریج اسانس

ویدئوها


باریج اسانس

محصولات / خدمات


ژل موی آلوئه ورا  -
ژل موی آلوئه ورا

بسته بندی : 150 گرم

ژل موی رزماری  -
ژل موی رزماری

بسته بندی : 150 گرم

شربت جالینوس باریج  -
شربت جالینوس باریج

بسته بندی : 120 میلی لیتر

کپسول روغن گل محمدی  -
کپسول روغن گل محمدی

بسته بندی : 30 عدد

ژل موی کتیرا  -
ژل موی کتیرا

بسته بندی : 150 گرم

هپاتوهیل  -
هپاتوهیل

بسته بندی : 200 عدد

معجون گلقند  -
معجون گلقند

بسته بندی : 100 گرم

لوسیون موضعی حنا  -
لوسیون موضعی حنا

بسته بندی : 30 میلی لیتر

گالیکس  -
گالیکس

بسته بندی : 15 میلی لیتر

قطره خوراکی گاسترولیت  -
قطره خوراکی گاسترولیت

بسته بندی : 15 میلی لیتر

گاسترولیت  -
گاسترولیت

بسته بندی : 30 عدد

ضد لک لاواند  -
ضد لک لاواند

بسته بندی : 15 میلی لیتر

قطره خوراکی لومکس  -
قطره خوراکی لومکس

بسته بندی : 15 میلی لیتر

پاک کننده آرایشی باریج  -
پاک کننده آرایشی باریج

بسته بندی : 30 میلی لیتر

روغن کدو موضعی  -
روغن کدو موضعی

بسته بندی : 30 میلی لیتر

سکنجبین عنصلی  -
سکنجبین عنصلی

بسته بندی : 120 میلی لیتر

لومکس  -
لومکس

بسته بندی : 30 عدد

روغن گل محمدی موضعی  -
روغن گل محمدی موضعی

بسته بندی : 30 میلی لیتر

ضدجوش باریجه  -
ضدجوش باریجه

بسته بندی : 15 میلی لیتر

روغن موضعی سیاهدانه  -
روغن موضعی سیاهدانه

بسته بندی : 30 میلی لیتر

هایپورکس بی  -
هایپورکس بی

بسته بندی : 30 عدد

قطره بخور اکالیپتوس  -
قطره بخور اکالیپتوس

بسته بندی : 15 میلی لیتر

لاژکس  -
لاژکس

بسته بندی : 50 گرم

 آنتی فیشر -
آنتی فیشر

بسته بندی : 20 گرم

باریج گل مغربی EPO  -
باریج گل مغربی EPO

بسته بندی : 30 عدد

نتونال  -
نتونال

بسته بندی : 30 عدد

قطره خوراکی ترخون  -
قطره خوراکی ترخون

بسته بندی : 15 میلی لیتر

لوسیون موضعی منتا  -
لوسیون موضعی منتا

بسته بندی : 15 میلی لیتر , بطری شیشه ای قطره چکان دار

دهان شویه ماتریکا  -
دهان شویه ماتریکا

بسته بندی : 30 عدد

پماد مقعدی ام جی -
پماد مقعدی ام جی

بسته بندی : 20 گرم

لوسیون ام جی  -
لوسیون ام جی

بسته بندی : 15 میلی لیتر , بطری شیشه ای قطره چکان دار

آترومد بی  -
آترومد بی

بسته بندی : 100 عدد , قرص

کرم پس از آفتاب  -
کرم پس از آفتاب

بسته بندی : 50 گرم , تیوپ

کرم لینودرم  -
کرم لینودرم

بسته بندی : 50 گرم , تیوپ

روغن خشخاش موضعی  -
روغن خشخاش موضعی

بسته بندی : 30 میلی لیتر , بطری

آلوئه ورا 100 میلی گرم  -
آلوئه ورا 100 میلی گرم

بسته بندی : 30 عدد , قوطی پلاستیکی

آنتی رفلاکس بی  -
آنتی رفلاکس بی

بسته بندی : 120 میلی لیتر

تیموژل  -
تیموژل

بسته بندی : 30 عدد , قوطی پلاستیکی

کرم افتر بایت  -
کرم افتر بایت

بسته بندی : 15 گرم

کرم افتر بایت  -
کرم افتر بایت

بسته بندی : 15 گرم

قطره خوراکی زیره  -
قطره خوراکی زیره

بسته بندی : 15 میلی لیتر , بطری

کپکس  -
کپکس

بسته بندی : 30 گرم

اورتیدین  -
اورتیدین

بسته بندی : 30 عدد

قطره خوراکی فنلین  -
قطره خوراکی فنلین

بسته بندی : 15 میلی لیتر

قطره خوراکی اورتیدین  -
قطره خوراکی اورتیدین

بسته بندی : 30 میلی لیتر

قطره خوراکی گل سرخ باریج  -
قطره خوراکی گل سرخ باریج

بسته بندی : 15 میلی لیتر

قطره خوراکی لیموترش 15 میلی لیتر  -
قطره خوراکی لیموترش 15 میلی لیتر

بسته بندی : 15 میلی لیتر , بطری شیشه ای قطره چکان دار

فنلین باریج  -
فنلین باریج

بسته بندی : 30 عدد , قوطی پلاستیکی

اسپری سی ام باریج -
اسپری سی ام باریج

بسته بندی : 30 میلی لیتر , بطری اسپری دار

شربت آلوئه ورا -
شربت آلوئه ورا

بسته بندی : 120 میلی لیتر , بطری شیشه ای

کرم ترک پا باریج  -
کرم ترک پا باریج

بسته بندی : 50 میلی لیتر , تیوپ

گلوکورکس بی  -
گلوکورکس بی

بسته بندی : 30 عدد , قوطی پلاستیکی

قطره خوراکی پرتقال  -
قطره خوراکی پرتقال

بسته بندی : 15 میلی لیتر

خمیر دهانی میرتکس  -
خمیر دهانی میرتکس

بسته بندی : 5 گرم

لوسیون موضعی رزماری  -
لوسیون موضعی رزماری

بسته بندی : 30 میلی لیتر , بطری شیشه ای قطره چکان دار

سوپرمینت  -
سوپرمینت

بسته بندی : 30 عدد , قوطی پلاستیکی

زیره 75 میلی گرم  -
زیره 75 میلی گرم

بسته بندی : 60 عدد , قوطی پلاستیکی

لوسیون سی ام  -
لوسیون سی ام

بسته بندی : 15 میلی لیتر , بطری شیشه ای قطره چکان دار

لیتورکس بی  -
لیتورکس بی

بسته بندی : 30 عدد , قوطی پلاستیکی

اسپری تقویت کننده مو و ابرو  -
اسپری تقویت کننده مو و ابرو

بسته بندی : 40 میلی لیتر , بطری اسپری دار

زیره 25 میلی گرم  -
زیره 25 میلی گرم

بسته بندی : 60 عدد , قوطی پلاستیکی

ضد آفتاب کرم پودری -
ضد آفتاب کرم پودری

بسته بندی : 60 میلی لیتر , تیوپ

پرولیو باریج  -
پرولیو باریج

بسته بندی : 275 میلی گرم , قوطی پلاستیکی

منوهلپ باریج  -
منوهلپ باریج

بسته بندی : 30 عدد , قوطی

کافنولیکس  -
کافنولیکس

بسته بندی : 120 میلی لیتر , بطری پلاستیکی

دپروهرب  -
دپروهرب

بسته بندی : 30 عدد , قوطی پلاستیکی

کرم کودک باریج -
کرم کودک باریج

بسته بندی : 20 میلی لیتر , تیوپ

شربت اشتهاآور  -
شربت اشتهاآور

بسته بندی : 120 میلی لیتر , بطری

کاف استاپ  -
کاف استاپ

بسته بندی : 60 میلی لیتر , بطری پلاستیکی

گرین فیت باریج  -
گرین فیت باریج

بسته بندی : 90 عدد , قوطی پلاستیکی

آلزاستاپ  -
آلزاستاپ

بسته بندی : 60 عدد , قوطی پلاستیکی

کپسول نرم روغن سیاهدانه -
کپسول نرم روغن سیاهدانه

بسته بندی : 30 عدد

لاکسی هرب -
لاکسی هرب

بسته بندی : 120 میلی لیتر

کپسول وینیسین باریج -
کپسول وینیسین باریج

بسته بندی : کپسول 350 میلی‌گرم در ظرف دارو همراه با بروشور در جعبه مقوایی

محلول میرتکس باریج -
محلول میرتکس باریج

بسته بندی : قطره ۱۸ میلی لیتری دارای قطره چکان در جعبه مقوایی با بروشور

شربت کافنولیکس باریج -
شربت کافنولیکس باریج

بسته بندی : شربت ۱۲۰ میلی لیتری با جعبه و بروشور

محلول اورتینکس باریج -
محلول اورتینکس باریج

بسته بندی : ظروف پلی اتیلن ۱۰۰۰ میلی ­لیتری

های‌سنس باریج -
های‌سنس باریج

بسته بندی : قرص

کپسول نرم پروستا باریج -
کپسول نرم پروستا باریج

بسته بندی : کپسول نرم ۳۹۰ میلی‌گرم در ظرف دارو با بروشور در جعبه مقوایی

شربت لاکساپلاس باریج -
شربت لاکساپلاس باریج

بسته بندی : شربت، ظرف ۱۲۰ میلی­لیتر همراه با قاشق و بروشور در جعبه مقوایی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :لاله حجازی
وب سایت :http://barijessence.com
تلفن: +98864002
آدرس: کاشان مشهد اردهال
See More
تلفن: +982144267992
آدرس: تهران، خیابان مرزداران – بین آریافر و سرسبز – پلاک ۷۸

ارسال پیامScroll